Decubitus...Onze Zorg!

Samen! in de strijd tegen Decubitus

 

Het Bestuur heeft, na afloop van wederom een succesvol Landelijk Decubitus congres afscheid genomen van Decubitus Nederland.

De organisatievorm: Coöperatie Decubitus Nederland, is inmiddels ontbonden.

Toekomst

Decubitus Nederland bevindt zich momenteel in de transitiefase naar een nieuwe organisatievorm.

Wij spreken dan ook de hoop uit, dat Decubitus Nederland onder een nieuw stichtingsbestuur de toekomst tegenmoet zal treden.

Een update volgt op de website, zodra hier meer over bekend is.

Onze focus

Onze focus ligt bij de preventie van Decubitus, de wonden die kunnen ontstaan bij Decubitus en de daaruit voortvloeiende wondzorg en behandeling. Wij zijn hét kenniscentrum voor Decubituszorg in Nederland. Ons uiteindelijke doel is in de afgelopen decennia onveranderd gebleven: Samen in de strijd tegen Decubitus.

Decubitus door de eeuwen heen

Het woord Decubitus is afkomstig van het Latijnse decumbo (dē-cumbō, cumbere, cubuī, cubitum) en betekent:

  1. (pre- en postklass.) gaan liggen;
  2. (van een getroffen gladiator) onderuitgaan, neervallen [honeste].

Als aandoening is Decubitus dus al eeuwenlang bekend. Men legde zich er echter niet zomaar bij neer.

In het oude Egypte werden de wonden ingesmeerd met honing in de hoop de genezing ervan te kunnen bespoedigen. Dat dit niet altijd het gewenste resultaat had, blijkt uit het aantal gevonden mummies met zichtbare gaten in de huid.

De oorsprong voor de huidige betekenis van Decubitus is te herleiden naar het jaar 1777. Een arts genaamd Wohlleben kwam toen met de term gangraena per decubitum. In zijn omschrijving gaf hij aan dat Decubitus ontstaat door (langdurig) liggen, wat uiteindelijk zorgt voor weefselsterfte. Inmiddels is de wetenschappelijke kennis verder ontwikkeld en weten we dat druk-, schuif- en wrijfkrachten Decubitus kunnen veroorzaken.