Waar we voor staan

Missie & visie op Decubituszorg

Waar we voor staan

Het ontstaan van de Coöperatie Decubitus Nederland is te herleiden naar een Zuid-Limburgse nota uit 1987. Vanuit deze nota is ons werk begonnen. Decubitus komt helaas nog te vaak voor. Dit betekent dat het belangrijk is om samen te werken, elkaars deskundigheid te waarderen en te handelen volgens standaard richtlijnen Alleen als we het samen doen, kunnen we decubitus bestrijden.

 

Kwaliteitszorg staat voorop

Bij decubitus staat de kwaliteit van de zorg centraal. Daarbij moet er naar onze mening geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende lagen in de zorgverlening. Iedereen is namelijk verantwoordelijk voor goede en kwalitatief sterke decubituszorg. Wanneer iedereen de verantwoordelijkheid op zich neemt, kunnen we streven naar accurate diagnoses met aandacht voor zorgverlener en -ontvanger.

Hierbij moeten ook de randvoorwaarden kloppen, zoals een eenduidig beleid, inzet en up-to-date kennis van de behandelmogelijkheden. Dit gaat dus verder dan een protocol of scholing. Te allen tijde moet duidelijk zijn wie de eindverantwoordelijke, en dus het aanspreekpunt, is op de momenten dat het decubituszorgtraject niet goed verloopt. Dit kan door een multidisciplinaire commissie te benoemen en/of een afdeling kwaliteitszorg op te richten. De directie of de Raad van Bestuur is daarnaast altijd aansprakelijk voor de kwaliteit van de decubituszorg.

 

Onze visie op decubituszorg

De visie van coöperatie Decubitus Nederland is het voorkomen (preventie) dan wel bestrijden (behandelen) van decubitus bij eenieder die ziek is of verminderd mobiel is en/of zorg ontvangt van zorgverleners of derden in zorginstellingen of bij thuiszorg.

 

De missie van Coöperatie Decubitus Nederland

Dit willen we bereiken door middel van gezamenlijke activiteiten. Denk aan scholing van het zorgpersoneel, het organiseren van een congres, onderlinge kennisoverdracht en de standaardisering van verpleegkundig handelen met betrekking tot de preventie en behandeling van decubitus. De Coöperatie Decubitus Nederland fungeert hierbij als een initiatiefnemer en tevens als katalysator van activiteiten en innovatieve ideeën.

 

Volg onze missie

Wilt u graag op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.