Richtlijn Decubitus

Het werken volgens (inter)nationale richtlijnen

Werken volgens de richtlijnen

Decubitus is wereldwijd een veelvoorkomende aandoening. Voor de preventie en behandeling ervan heeft ieder land afzonderlijk een eigen richtlijn opgesteld. In Nederland is dit de ‘Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling’. Overeenkomstig met deze richtlijn zijn er aanbevelingen uitgebracht. 

Naast deze Nederlandse richtlijn zijn er tevens internationaal geldende richtlijnen en aanbevelingen vastgesteld. Bij de Coöperatie Decubitus Nederland hanteren we beiden en houden we altijd rekening met de individuele omstandigheden van de zorgontvanger. Zo stellen we zorgverleners in staat de best mogelijke hulp te geven.

 

Het decubitus classificatiesysteem

Bij Coöperatie Decubitus Nederland hanteren we het landelijke classificatiesysteem rondom de decubitusproblematiek. Deze bestaat inmiddels, net zoals het internationale systeem, uit zes categorieën. De eerste vier categorieën die we onderscheiden zijn: een niet wegdrukbare roodheid, verlies van een gedeelte van de huidlaag, verlies van de volledige huidlaag en de uiteindelijke weefselschade. Bij onduidelijkheid zijn er nog twee categorieën: niet te classificeren; diepte onbekend en vermoeden van diepe weefselbeschadiging; diepte onbekend.

 

De klinische praktijkrichtlijn

Een internationale richtlijn die in Nederland veel gebruikt wordt, is de klinische praktijkrichtlijn. Deze is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory panel (EPUAP) en de Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). 

In deze uitgebreide richtlijn staan diverse behandelingen, preventiemethodes en aanbevelingen beschreven. Alle informatie is gebaseerd op, en wordt ondersteund door, wetenschappelijk en literair bewijs. Iedere zorgverlener kan gebruik maken van deze richtlijn, ongeacht de klinische discipline waarin hij of zij zich bevindt. Zo draagt de klinische praktijkrichtlijn bij aan het ontwikkelen van een eenduidige methode en werken we samen aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners.

Geef kennis door

De klinische praktijkrichtlijn kan op vele manieren worden ingezet. Dit komt doordat de  diversiteit van de groep die te maken krijgt met decubitus is meegenomen. Hieronder vallen onder andere ouderen, bariatrische patiënten, pediatrische patiënten en palliatieve zorgontvangers. Daarnaast kan de richtlijn gebruikt worden ter bevordering van kwaliteit in (zorg)instellingen en de opleiding van zorgverleners. 

Behandelde onderwerpen

Om u een betere indruk te geven van de klinische praktijkrichtlijn, brengen we een aantal van de behandelde onderwerpen hier in kaart: 

  • De risicoanalyse: helpt bij het identificeren van mogelijke patiënten en het opstellen van een plan voor de behandeling, monitoring en verzorging. 
  • De huidanalyse: de regelmatige analyse van de conditie van de huid en het weefsel om decubitus in een vroeg stadium vast te kunnen stellen. Preventieve huidzorg is erop gericht deze kans waar het mogelijk is te verkleinen.
  • Het herpositioneren en mobiliseren van het lichaam om langdurige druk op een deel van het lichaam en het ontstaan van zacht weefsel te voorkomen.
  • Pijnanalyse en behandeling, waaronder het reinigen van wonden en verband. 

 

Contact

Wilt u meer weten over de landelijke richtlijn of de klinische praktijkrichtlijn? Neem gerust contact met ons op.