Wat is decubitus?

Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht. Een aantal andere bevorderende of beïnvloedende factoren wordt ook geassocieerd met decubitus; de betekenis van deze factoren moet nog verder onderzocht worden. Decubitus wordt door de EPUAP ingedeeld in vier categorieën (I, II, III en IV).

funfact : Farao’s

De farao’s in het oude Egypte hadden hun zinnen al gezet op de behandeling van doorligging, ofwel decubitus. Mummies met gaten in de huid getuigen daarvan. De wonden werden destijds ingesmeerd met honing, om de genezing te bespoedigen.

Classificatie van decubitus.

Eenduidige classificatie van decubitus is belangrijk. Internationaal(NPUAP/EPUAP 2009) wordt decubitus geclassificeerd in vier categorieën. Deze is gebaseerd op de ernst van de decubitus (diepte en aantasting van weefsel). Bij iedere categorie hoort een specifiek behandelplan. Het classificatiesysteem draagt ertoe bij dat de juiste categorie van decubitus herkend wordt in de praktijk en dat voor het juiste behandelplan gekozen wordt.

funfact : De term decubitus

Het woord decubitus werd in 1777 geïntroduceerd door Wohlleben. Hij sprak van gangraena per decubitum, hetgeen wil zeggen: “weefselversterf door te gaan liggen”. Liggen is zoals we nu weten niet de enige oorzaak van decubitus, deze observatie was dus onvolledig.
De zorgverlener dient voldoende kennis en kunde te hebben om te kunnen beoordelen om welke categorie decubitus het gaat. Het oefenen in beoordelen van decubitus kan het best gebeuren onder begeleiding van een deskundige, daarnaast aan de hand van beeldmateriaal. Na een aantal keren dient men dit zelfstandig te kunnen uitvoeren, bij twijfel kan natuurlijk altijd een deskundige geraadpleegd worden.Voor het beoordelen van categorie I zijn ook speciale lenzen verkrijgbaar. In principe kan door gewoon met de vinger te drukken beoordeeld worden of het om “niet wegdrukbare roodheid” gaat, maar met een lens gaat dat ook heel gemakkelijk.

Decubitus Categorie I

Niet-wegdrukbare roodheid bij een intacte huid.
Classeficatie-I

Decubitus Categorie II

Huidletsel dat zich beperkt tot de opperhuid en aanwezigheid van en/of blaarvorming, en/of ontvelling.
Classeficatie-II

Decubitus Categorie IV

Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren botweefsel of ondersteunende weefsels.(fascie).
Classeficatie-IIII

Decubitus Categorie III

Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel (subcutis). De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefselvlies (fascie).
Classeficatie-III

Hoe kunnen we decubituszorg verbeteren?

Om kwaliteit van decubituszorg te verbeteren is het nodig dat op alle niveaus van de zorg aandacht is voor dit onderwerp.
Alle betrokken disciplines, directie en management zijn verantwoordelijk voor goede decubituszorg! Zo moet het belang van preventie, goede diagnostiek en behandeling breed erkend en vastgesteld worden. Het is de verantwoordelijkheid van het management, die moeten zorgdragen dat de randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn. Dat betekent dat voldoende inzet van de betrokken disciplines gewaarborgd wordt, dat betrokken disciplines goed opgeleid zijn en dat er beleid is met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van alle aspecten van de zorg.

Alleen een protocol voor behandeling en een scholing zijn dus niet voldoende. Het moet duidelijk zijn wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van decubituszorg en wie dus aanspreekpunt is als de kwaliteit onder de maat is.

Dit kan bijvoorbeeld door hiervoor een multidisciplinair aangestelde commissie te benoemen en/of deze verantwoordelijkheid onder te brengen bij een afdeling Kwaliteitszorg.
Door het vaststellen van decubitus als prestatieindicator van zorg heeft de Inspectie van Gezondheidszorg in elk geval aangegeven dat de directie of Raad van Bestuur aan te spreken is op kwaliteit van decubituszorg.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en evenementen

2019 All rights reserved. ontwerp & realisatie: new yellow
Sluit Menu